top of page

За нас

Teacher and Pupil

Детска градина от семеен тип “Бодливчета” се намира в новоизградена жилищна кооперация в квартал Витоша. Центъра разполага с просторни, съвременно оборудвани помещения за обучение и игра, удобни спални и озеленени площадки за спорт и игра.

Детска градина от семеен тип “Бодливчета” е съвременна семейна концепция за отглеждане и възпитание на деца от 1.6 до 5 години.

В отговор на засиления интерес на родители, центърът има готовност да открие пилотна група за деца между 2 и 3 години.

Детска градина от семеен тип “Бодливчета” предлага:

Уютна съвременна материална база.

Занимания по спорт, изкуство, йога, танци, чужди езици и др.

Специалистите в центъра:

 • прилагат индивидуален подход в работата с всяко дете;

 • предлагат интерактивно, екологично и творческо обучение;

 • работят за изграждане на умения за работа в екип;

 • подпомагат изграждането на чувство за отговорност и дисциплина;

 • адаптират, разработват и прилагат  модули от програма СТИЛ (Социални техники и изкуства на личността);

 • съдействат за провеждането на периодичен мониторинг на децата от различни специалисти – психолог, логопед и др.

 • организират посещения на подходящи места за реализирането на различни образователни цели;

 • организират семейни екскурзии и състезания.

 

Предимства на нашия център:

Гъвкав режим на отглеждане и обучение, съобразени с индивидуалните възможности на всяко дете и изисквания на семейството.

Професионален екип специалисти, за които работата с деца е мисия, а не задължение.

Системно наблюдение и консултиране с психолог.

Прилагане на иновативни методи на обучение и възпитание.

Възможност за хранене, съобразено с индивидуалните нужди на всяко дете и предпочитания на семейството.

 

ИГРОВИ ФОРМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЕМЕТО ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

 • ИГРИ С ЕКИПЕН ХАРАКТЕР: комуникативни, игри за сдружаване;

 • КОГНИТИВНИ ИГРИ: дидактични, ролеви, обучаващи, изобразителни;, фолклорни и обредни игри, игри с книжки, наблюдения, разходки, екскурзии, проекти, екипна работа, симулативни игри.

 

ФОРМИ В ИГРОВА ДЕЙНОСТ И ДРУГИ СВОБОДНО ОРГАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ:

 • КОМУНИКАТИВНИ игри

 • ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ ИГРИ – конструктивни, строителни, ролеви, сюжетни игри, драматизации, приключенски игри, подвижни и спортно-състезателни игри, игри за приобщаване, изграждане на екип

 

 

Предстоящи събития:
Откриване - 01.12.2019

Информация за събитието

bottom of page