top of page

Специалистите в центъра:

  • прилагат индивидуален подход в работата с всяко дете;

  • предлагат интерактивно, екологично и творческо обучение;

  • работят за изграждане на умения за работа в екип;

  • подпомагат изграждането на чувство за отговорност и дисциплина;

  • адаптират, разработват и прилагат  модули от програма СТИЛ (Социални техники и изкуства на личността);

  • съдействат за провеждането на периодичен мониторинг на децата от различни специалисти – психолог, логопед и др.

  • организират посещения на подходящи места за реализирането на различни образователни цели;

  • организират семейни екскурзии и състезания.

Мариана Пищалова

Първо ПКС – педагогика

14 г. зам.директор на иновативно национално училище

Интереси в областта на възрастовата психология, йога, народни танци, художествена гимнастика

bottom of page