top of page

Детска градина от семеен тип “Бодливчета”

ДНЕВЕН РЕЖИМ

7:30 - 9:00

Прием на децата, самостоятелни дейности, утринно раздвижване

9:00 – 9:30

Сутрешна закуска

9:30 - 10:10

Основни дейности за обучение и възпитание

10:10 - 10:20

Подкрепителна закуска – плод

10:20 - 12:00

Игри на открито, разходки, допълнителни дейности

12:00 - 12:45

Подготовка за обяд. Обяд.

12:45 - 13:15

Тоалет. Подготовка за сън.

13:15 - 15:15

Следобеден сън

15:15 - 16:00

Тоалет. Подготовка за следобедна закуска. Следобедна закуска.

16:00 - 17:30

Допълнителни форми. Дейности по интереси.

17:30 - 19:30

Самостоятелни дейности по избор, игри, изпращане на децата.

Настоящата организация на деня е ориентировъчна и съотношението между основните и допълнителните дейности може да се променя в зависимост от интересите и потребностите на децата.

bottom of page